o teatrakcjach

Teatrakcje powstały w grudniu 2008 roku. Pierwszy numer ukazał się co prawda z datą 24.01.2009, ale to właśnie w grudniu, podczas jednego z wykładów w warszawskiej Akademii Teatralnej kilkoro studentów Wydziału Wiedzy o Teatrze poczuło, że chcą nie tylko słuchać o teatrze, ale również o nim pisać. Specjalistyczne i opiniotwórcze periodyki nie zapraszają zazwyczaj do współpracy studentów III roku. Oni tymczasem byli pełni pomysłów i determinacji by je zrealizować. O idei Teatrakcji – czasopisma wydawanego w przekonaniu formie PDF, rozsyłanego mailem do grupy subskrybentów,  opowiedzieli ówczesnemu prorektorowi AT. Zarazili go ideą, a profesor Jarosław Gajewski utwierdził ich w tym, że mają dobry pomysł. Wsparcie udzielone przez taki autorytet jest czymś bardzo ważnym. Mobilizuje bowiem do staranności, do większej uwagi. W tym założycielskim gronie na wyróżnienie zasługują przede wszystkim: Katarzyna Meissner, Natalia Staszczak, Kamila Lewandowska, Tomasz Michalski i Antoni Winch.

Pierwszy numer – skupiony wokół premiery Wiśniowego sadu w Teatrze Collegium Nobilium – powstał w warunkach niemal partyzanckich. Kiedy były przygotowane wszystkie teksty, nagle wycofał się wcześniej umówiony grafik. Wtedy z pomocą przyszedł Marcin Czajkowski, studiujący wówczas Historię na Uniwersytecie Warszawskim, grafiką zajmował się dorywczo. Został w Teatrakcjach na dłużej, aż do momentu, gdy layoutem i składem zajęli się inni „znajomi znajomego” – Jakub Sokólski i Mateusz Kowalski.

Drugi numer również był poświęcony premierze w TCN, tym razem spektaklowi Nosorożce – Studium Przedmiotu w reżyserii Piotra Cieplaka. Kolejne wydanie zajmowało się już najciekawszymi wydarzeniami teatralnymi w całej Warszawie, a także w poszczególnych miastach Polski. W ten sposób „teATtrakcje” zamieniły się w „Teatrakcje”, pełne nie tylko recenzji, ale także wywiadów z najwybitniejszymi i najciekawszymi postaciami polskiego teatru i filmu. Nie odmówili tekstów również wykładowcy Akademii Teatralnej: prof. Jerzy Koenig, prof. Lech Sokół czy Janusz Majcherek. Specjalnie dla Teatrakcji o projekcie gdańskiego teatru szekspirowskiego napisał prof. Jerzy Limon.

Numerów w formie PDF ukazało się 8, kolejne teksty pojawiały się już tylko na stronie internetowej. Zmianę formy publikacji wymusił rozwój pisma. Numery stawały się coraz obszerniejsze i coraz bardziej dopracowane graficznie, co wpłynęło bardzo znacząco na „ciężar” rozsyłanych plików. Ceniąc komfort Czytelników postanowiono nie przeciążać ich skrzynek mailowych. I tak nastąpiła kolejna zmiana: teatrakcje.pl

W 2009 roku redakcja serwisu została zaproszona przez Akademię Teatralną do stworzenia dziennika, wydawanego podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie. Numery ukazywały się w wersji polskiej i angielskiej. Nad każdym wydaniem pracowało kilkanaście osób, w tym zarówno recenzenci jak i tłumacze. Nad koordynacją i korektą tekstów czuwała Marta Wardyńska.

Niemal od samego początku istnienia redakcja współpracuje z serwisami e-teatr.pl i teatrdlawas.pl. Ma również szczęście cieszyć się dobrymi relacjami z większością teatrów warszawskich oraz najważniejszych scen w innych miastach  Polski. Obejmowaliśmy patronat nad ważnymi wydarzeniami życia teatralnego (m.in. konferencja w Teatrze Nowym w Pozaniu „Europa teologiczna. Europa polityczna. Wokół Arki Noego. Nowego końca Europy”, Warszawskie Spotkania Teatralne 2009, Dzień Sceniczny na UW „Teatr – Student – Przestrzeń”).

Od stycznia 2011 roku funkcję redaktor naczelnej serwisu pełniła Ewa Uniejewska, natomiast od października 2013 do grudnia 2016 roku – Agata M. Skrzypek. Obecnie tę funkcję pełni Natalia Kamińska.

Pierwotny skład redakcji:

Pomysłodawcy: Kamila Lewandowska (PR), Katarzyna Meissner (redaktor naczelna), Natalia Staszczak (vice naczelna, redaktor prowadząca dział Teatr), Tomasz Michalski (koncepcja wydawnicza), Antoni Winch (vice naczelny).

Fotografie: Marta Ankiersztejn, Marianna Boruc,  Marta Mieszczanek, Anna Wiśniewska.

Grafika: Marcin Czajkowski, Jakub Sokólski, Mateusz Kowalski, Marta Mieszczanek

Budowa strony: Marta Mieszczanek, Miłosz Darżynkiewicz